Compliancy

Compliancy

Er zijn talloze regels en eisen waar u als bedrijf aan moet voldoen. En het lijkt wel alsof er steeds meer wet- en regelgeving bijkomt en alsof de controle op naleving steeds strenger wordt. Weet u eigenlijk wel welke wetten en regels relevant zijn voor uw bedrijf? En op welke manier u ze kunt naleven? SERIS Consulting inventariseert welke eisen gesteld aan uw organisatie worden en stelt vervolgens een actieplan voor u op. Compliancy gegarandeerd.

Talloze regels en wetten

Het lijkt wel alsof er steeds meer eisen en regels komen waar bedrijven aantoonbaar aan moeten voldoen. Compliance is het naleven van de wettelijke regelgeving. Zo moeten bedrijven zich bijvoorbeeld houden aan import- en exportprocedures. Maar denk ook aan naleving van regels over integriteit, privacy en incidentmelding. Nieuwe wetten en standaarden volgen elkaar in hoog tempo op, de sancties voor niet naleven ervan worden steeds zwaarder en het toezicht wordt steeds scherper. Genoeg reden om te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan alle regels. Maar hoe weet u zeker dat u niks over het hoofd ziet? De consultants van SERIS staan u bij met raad en daad.

Inventarisatie en analyse

Met welke wetgeving en normen moet uw organisatie eigenlijk rekening houden? Dat zoeken onze consultants voor u uit. We beginnen met inventariseren van regelgeving die voor u relevant is. Op basis hiervan analyseren we op welke punten uw bedrijf handelt in overeenstemming met de eisen. En waar u een steekje laat vallen. Vaak zijn dat kleine dingen, maar met mogelijke sancties in het achterhoofd kunt u het beste scherp blijven. Waar u bij sommige wetten extra secuur moet zijn, hoeft u zich bij andere wat minder druk te maken. Ook dat kunnen de consultants van SERIS u vertellen.

Actieplan

Als onze adviseurs in kaart gebracht hebben op welke punten u compliant bent en op welk vlak u nog aan de slag moet, maken zij hier een uitgebreide rapportage van. U krijgt een volledig overzicht van alle wet- en regelgeving waar u aan moet voldoen. Bent u op bepaalde punten niet compliant genoeg? Dan stellen onze consultants een actieplan op. Aan de hand van dit plan kunt u werken aan de volledige naleving van alle gestelde eisen.

Benieuwd hoe compliant u bent?

Gaat de steeds veranderende wet- en regelgeving u boven de pet? Maar wilt u geen risico lopen op hoge sancties omdat u niet compliant genoeg bent? Roep de hulp in van de consultants van SERIS. Zij kunnen u alles vertellen over de normen en standaarden waar uw organisatie aan moet voldoen. Neem snel contact op voor meer informatie.