Havenbeveiliging

Havenbeveiliging

Nederland is een handelsland. De Nederlandse havens dan ook zijn een onmisbare schakel voor onze economie. Talloze schepen varen dagelijks af en aan om vracht te halen of te leveren, met personeel dat uit alle windstreken komt en veelal tijdelijk is. Het enorme havengebied met zijn grote goederenstroom vormt een kwetsbaar doelwit voor criminaliteit en terrorisme. SERIS is specialist in haven security. Wij ontwikkelen oplossingen die aansluiten bij uw risicoprofiel. Met camerabewaking, toegangscontrole en ervaren havenbeveiligers gaan we criminaliteit en terrorisme tegen.

Strenge veiligheidseisen voor havens

In de haven is altijd beweging, er is een constante stroom van inkomende en uitgaande goederen en personen. En dat brengt risico’s met zich mee. Daarom is er een strenge internationale wet- en regelgeving opgesteld voor beveiliging en toezicht in havens. Met de International Ship and Port Facility Security-code (ISPS-code) is de beveiliging van zeehavens aangescherpt tot het beveiligingsniveau van luchthavens. Bedrijven in de Nederlandse havens zijn verplicht om zich te houden aan de ISPS en de Nederlandse havenbeveiligingswet. De havenbeveiligers van SERIS handelen altijd volgens deze wet- en regelgeving. 

Havenbeveiliging die bij u past

Om uw havenbedrijf zo goed mogelijk te beveiligen, gaat SERIS op zoek naar een beveiligingsoplossing die past bij uw situatie. Wilt u een zo veilig mogelijke werkomgeving? Dan is het belangrijk dat u weet welke personen en goederen in de haven zijn. Met haven security gaan we ongecontroleerd personen- en goederenverkeer tegen. Onze professionele beveiligingsmedewerkers zijn aanwezig in uw haven en houden actief toezicht. SERIS verzorgt de bewaking van schepen en de controle van zeevracht- en containers. Camerabewaking en een toegangscontrolesysteem registreren van afstand wat er gebeurt op en rond de werkvloer. Van brandveiligheidscontrole tot actieve port security: SERIS staat voor u klaar. 

SERIS leidt op tot havenbeveiliger

SERIS werkt alleen met de beste beveiligingsmedewerkers. Om die kwaliteit te waarborgen, leiden we zelf mensen op in samenwerking met de SERIS Academy. Onze academy biedt de opleiding voor Port Facility Security Officer (PFSO) aan. Havenbeveiligers van SERIS weten wat van ze verwacht wordt in de haven en kunnen kortdaad handelen volgens de wet- en regelgeving die in de haven geldt. Doordat we goede contacten onderhouden met havenautoriteiten als de zeehavenpolitie, havenbedrijven en douane weten we altijd wat er speelt. En daar spelen we op in. 

Een veilige haven

Wilt u er alles aan doen om criminaliteit en terrorisme in de haven te voorkomen? Zorg dan dat u de juiste beveiligingsoplossing kiest. SERIS brengt samen met u in kaart wat de risico’s zijn voor uw bedrijf. Op basis hiervan verzorgen we haven security die aansluit bij uw situatie. Zodat uw havenbedrijf, een veilige haven is voor u en uw medewerkers. Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.