Risk management consultant

Risk management consultant

Misschien bent u zich er niet zo van bewust, maar er ligt altijd gevaar op de loer. Diefstal, terrorisme of natuurrampen kunnen uw bedrijfsprocessen behoorlijk dwarsbomen. Heeft u enig idee welke risico’s uw bedrijf loopt? En wat u kunt doen om de continuïteit van uw bedrijf veilig te stellen? De risk management consultants van SERIS brengen precies voor u in beeld van welke gevaren u zich bewust moet zijn en wat u kunt doen als een ramp u treft. Zo bent u op het ergste voorbereid.

Uw risico’s in beeld met een risk management consult

Bij risk management komt veel meer kijken dan een simpel onderzoek van uw risico’s. Om een compleet beeld te krijgen van bedreigingen voor uw organisatie voert SERIS verschillende analyses uit. Een afhankelijkheidsanalyse brengt in kaart hoe uw organisatie functioneert en welke personen, processen en informatiestromen daarbij cruciaal zijn. Dit zijn namelijk vaak de elementen die het meeste risico lopen en die het hardst bescherming nodig hebben. Op basis hiervan doen we een dreigingsanalyse waarmee we vaststellen welke dreigingen er zijn en wat zij kunnen aanrichten. Is uw organisatie gevoelig voor hackers of zijn er gefrustreerde medewerkers die kwaad kunnen? Hoe rampzalig is er als er geheime informatie wordt gestolen? De vraag die rest is of uw organisatie voldoende weerstand kan bieden aan deze dreigingen. Dat onderzoeken we met een kwetsbaarheidsanalyse en bespreken we met u in een risk management consult.

Op het ergste voorbereid

De risicoanalyses die SERIS loslaat op uw bedrijf geven niet alleen inzicht in actuele dreigingen, maar ook in uw verschillende bedrijfsonderdelen: welke zijn vitaal en welke zijn kwetsbaar? Het doel is om uw risico’s zo veel mogelijk te beperken en uw organisatie strijdvaardig te maken. Een risk management consultant van SERIS helpt u bij het opstellen van een dreigingsplan en een beveiligingsbeleid. Welke stappen moet u ondernemen als brand, hackers of dieven uw onderneming treffen? 

Ook helpen wij u bij het opstellen van een business continuity plan (BCP). In dit plan werken we uit hoe uw organisatie toch kritieke diensten kan blijven uitvoeren als zich een ramp voordoet. Stel dat uw gebouw niet meer toegankelijk is of dat u niet meer bij uw documenten kunt. Hoe kunt u dan zo snel mogelijk weer uw processen hervatten? Een BCP zorgt ervoor dat uw bedrijfscontinuïteit zo min mogelijk in gevaar komt, welke ramp u ook treft.

Bedrijfscontinuïteit veiligstellen?

Er zijn talloze risico’s die de continuïteit van uw organisatie in gevaar kunnen brengen. En daar wilt u zich voor wapenen. SERIS Consultancy kan u helpen bij uw risk management. Wij brengen alle risico’s in kaart en zorgen dat er een plan van aanpak klaar ligt, mocht uw bedrijf getroffen worden door een ramp. Een voorbereid mens telt voor twee. Meer weten over onze aanpak met betrekking tot risk management? Neem dan contact met ons op.