Safety opleidingen

Safety opleidingen

Er zitten mensen opgesloten in de lift, een collega verslikt zich in een snoepje, iets heeft vlamgevat in de prullenbak: een ongeluk zit in een klein hoekje. Weet u wel wat u dan moet doen? Kennis van bijvoorbeeld EHBO en bedrijfshulpverlening (BHV) kunnen een ramp voorkomen. SERIS biedt training en opleidingen aan op het gebied van safety. Denk aan BHV, EHBO, VCA en omgang met kleine blusmiddelen. Zorg dat uw medewerkers kortdaad kunnen handelen als er nood aan de man is.

EHBO

Weet u wat u moet doen als uw collega buiten bewustzijn raakt door een val van een ladder? Of als u zich flink in de vingers snijdt? Met een EHBO-training leert u alle vaardigheden die u van pas kunnen komen bij ongelukken in het dagelijks leven. U leert een wond verbinden, zodat die niet infecteert. U weet dat u een bewusteloos persoon die ademt onmiddellijk op de zij moet leggen. En hoe u moet reanimeren als de persoon niet goed ademt. De SERIS kunt u terecht voor een EHBO-opleiding en EHBO-herhaling. Eerste hulp bij ongelukken kan daadwerkelijk levens redden.

BHV

Het zal u maar gebeuren: er is brand ontstaan in uw bedrijfspand. Tientallen medewerkers zitten verspreid over het gebouw. Dit soort situaties zijn natuurlijk zeldzaam, maar ze kunnen voorkomen. Ook in uw bedrijf. Daarom moeten meerdere medewerkers bedrijfshulpverlening kunnen toepassen. Tijdens de BHV-opleiding van SERIS leert u op verantwoorde wijze een beginnende brand bestrijden, groepen mensen evacueren en toepassen van levensreddende handelingen. Naast de reguliere BHV-opleiding, biedt SERIS ook BHV-herhaling en een cursus voor ploegleiders aan.

VCA

Op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen is een verhoogd risico op ongevallen. Is uw bedrijf werkzaam in een zo’n setting, dan is het goed om uw VCA-certificaat te halen. De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen terug te dringen. SERIS leert u alles over VCA. Zorg voor een veilige werkomgeving, haal uw VCA-certificaat.

Brandpreventie en ontruiming

Bent u lasser, fitter of werkt u met chemicaliën? Dan heeft u altijd brandgevaar. In een training kleine blusmiddelen leert u hoe u adequaat brandjes kunt voorkomen, bestrijden en blussen. Tijdens de cursus Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI) leert u alles over beheer en onderhoud van een brandmeldinstallatie. Breekt er toch brand uit, dan moet het pand ontruimd. SERIS Academy leert u alles over ontruimingsoefeningen. SERIS geeft zelfs training het bevrijden van opgesloten liftpassagiers.

Preventie

Door veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te creëren, is de kans kleiner dat u in moet grijpen. Een preventiemedewerker ondersteunt collega’s bij het naleven van veiligheidsvoorschriften. SERIS Academy leidt preventiemedewerkers op. Voorkomen is beter dan genezen.

Meer weten?

Wilt u een veilig werkklimaat creëren? Er zeker van zijn dat uw medewerkers weten hoe ze moeten handelen in geval van nood? Neem dan gauw contact met ons op voor meer informatie over de safety opleidingen van SERIS.