Haven

Havenbeveiliging

Havens zijn een aantrekkelijk werkgebied voor veel bedrijven, maar helaas ook voor criminelen. Het terrein is vaak groot, er lopen tal van medewerkers rond en de goederenstromen zijn immens. Hierdoor zijn onregelmatigheden lastig op te merken. Zeker met een aanhoudende terreurdreiging is de noodzaak van goede port security daarom groter dan ooit. Voor scherpe havenbeveiliging kunt u terecht bij beveiligingsbedrijf SERIS.

Volgens de ISPS-code en Havenbeveiligingswet

Het beveiligen van havens is een vak apart. Zo moet er rekening worden gehouden met nationale en internationale wet- en regelgeving en de complexe processen binnen een havengebied. En wat dacht u van brandveiligheid? SERIS is specialist in havenbeveiliging. Met een totaalpakket aan security- en veiligheidsmaatregelen staan we in voor de veiligheid op uw haventerrein. Uiteraard geheel in lijn met de ISPS-code en de Havenbeveiligingswet.

Van camerabewaking tot visitatie

Om uw havenbedrijf te beschermen tegen gevaren als brand, terrorisme en criminaliteit biedt SERIS beveiligingsoplossingen van de bovenste plank. Vaak een combinatie van mensen en techniek, en altijd afgestemd op uw specifieke situatie. Onze havenbeveiligers (PFSO) werken met predictive profiling en signaleren afwijkend gedrag en gevaren daardoor van grote afstand. Uiteraard wordt ook nauw samengewerkt met de zeehavenpolitie, douane en andere havenautoriteiten. Voor havenbeveiliging biedt SERIS de volgende oplossingen :

Camerabeveiliging

In een havengebied is een drukte van jewelste. Dat maakt het extra lastig om verdacht gedrag op te merken. Door videobewaking kunnen wij uw havenfaciliteiten 24/7 bewaken. De camera’s zijn aangesloten op onze alarmcentrale, waar de beelden live worden bekeken door onze centralisten. Bij onregelmatigheden komen zij direct in actie. Zo bent u verzekerd van optimale bescherming.

Visitatie

Zijn er vermoedens van criminaliteit? SERIS is gespecialiseerd in het uitvoeren van visitatiediensten. Op professionele wijze wordt er gevisiteerd door onze bevoegde havenbeveiligers. Vanzelfsprekend gebeurt dit discreet en respectvol.

Toegangscontrolesystemen

Op een haventerrein zijn vaak veel medewerkers tegelijk op de been. Daardoor is het lastig om onbevoegden op te merken. Met het uitgekiende toegangscontrolesysteem van SERIS kunnen alleen bevoegden op het haventerrein komen. Een geruststellende gedachte.

Zeevracht- en containercontrole

Smokkel van mensen, wapens en drugs gebeurt vaak via zee.  Onze havenbeveiligers voeren controles uit op de zeevracht en containers. Niet alleen bij verdachte omstandigheden, maar ook steekproefsgewijs. 

Bewaking schepen

Om piraterij te voorkomen, kunt u onze gecertificeerde beveiligers inzetten voor de bewaking van schepen. Zij zijn optimaal getraind en weten hoe te handelen bij dreiging. 

 

Meer weten over havenbeveiliging door SERIS? Neem vrijblijvend contact met ons op.