SERIS Nederland ISO 45001 gecertificeerd

December 2020

Gezond en veilig werken met ISO 45001

Ja, wij als SERIS Nederland zijn een ambitieuze organisatie en misschien ook wel een beetje raar, want laten we eerlijk zijn: wie gaat midden in de COVID-19 pandemie ISO 45001 implementeren? Wij dus! Voordeel was dan weer wel dat we naast onder andere beveiliging, mobiele surveillance, ISPS veel ervaring in huis hebben op het gebied van normeringen en zitting hebben in de branche klankbordgroep RI&E, waardoor SERIS veel met arbeidsveiligheidsaspecten bezig is.

 Jan van Dijk, Commercieel Directeur SERIS Nederland: In ieder geval mogen we trots zijn op al onze medewerkers die mee hebben geholpen tijdens onderzoeken, interne audits en de diverse toolboxen die er geweest zijn met het behalen van dit resultaat. Het is een prachtige aanvulling op ons Keurmerk Beveiliging, ISO 9001 en meer, maar daar kunnen we formeel nog even niets over melden......

 

over NEN-ISO 45001

NEN-ISO 45001 specificeert eisen voor een managementsysteem voor gezond en veilig werken (G&VW) en geeft richtlijnen voor het gebruik ervan om organisaties in staat te stellen in veilige en gezonde werkplekken te voorzien door werkgerelateerd(e) letsel en gezondheidsproblemen te voorkomen en door proactief hun G&VW-prestaties te verbeteren.

De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een G&VW-managementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens aan te pakken.

De basis voor het G&VW-managementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 45001 stelt, naast deze uitvoeringscyclus, ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

de continue verbetering van de G&VW-prestaties;

de beheersing van de G&VW-risico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;

het voldoen aan de van toepassing zijnde arbowet-en regelgeving en andere eisen.