Training & Exercise

Veiligheidstraining, tests en oefening

Is het beveiligingsplan van uw bedrijf wel doelmatig en efficiënt? De enige manier om daar op tijd achter te komen is door uw beveiliging te testen. SERIS Consulting heeft verschillende methodes om de beveiliging in uw organisatie te testen. Wilt u er zeker van zijn dat uw medewerkers weten hoe zij moeten handelen om de bedrijfsveiligheid te waarborgen? Wij verzorgen ook trainingen en oefeningen.

Goed beveiligd?

Waardevolle goederen, kostbare machines en vitale bedrijfsinformatie: een indringer kan van alles buit maken in uw organisatie. En dat kan u flinke schade opleveren. Als u SERIS de beveiliging van uw bedrijf laat testen, kunt u tijdig maatregelen nemen om criminelen buiten de deur te houden. We zetten teams in die proberen toegang te krijgen tot uw bedrijfseigendommen. Mystery guests doen een poging om uw personeel te misleiden. Veiligheid van uw bedrijf heeft niet alleen te maken met buiten houden van criminelen. In geval van nood moet u ook weten hoe het personeel zo snel en efficiënt mogelijk het pand kan verlaten. SERIS verzorgt ontruimingsoefeningen.

AEO-training

Heeft uw bedrijf de status van Authorised Economic Operator (AEO)? Dan bent u een betrouwbare partij voor de douane en dat biedt voordelen in het internationale handelsverkeer. Maar om die AEO-status te behouden moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Uw bedrijf moet financieel gezond zijn, u moet in het verleden voldaan hebben aan douaneverplichtingen en voldoen aan de juiste veiligheidsnormen. Werknemers die in aanraking komen met exportgoederen moeten verdachte of gevaarlijke situaties kunnen signaleren. SERIS Consulting verzorgt AEO-training om de alertheid van uw medewerkers te oefenen.

Oefening ISPS

Als u een bedrijf heeft in het havengebied moet uw beveiliging aan bepaalde eisen voldoen. In de International Ship and Port facility Security Code (ISPS-code) staat beschreven welke verantwoordelijkheden hebben bedrijven en havenfaciliteiten om bedreiging te kunnen detecteren. En welke preventieve maatregelen ze moeten nemen om incidenten te voorkomen. Bedrijven in het havengebied zijn bovendien verplicht om regelmatig kennis en vaardigheden voor de ISPS-code te oefenen. Voor deze bedrijven verzorgt SERIS Consulting 4 keer per jaar een kleine en 1 keer per jaar een grote oefening. Zo voldoet u aan de wettelijke eisen én test u uw beveiligingsmaatregelen.

Samenwerking met autoriteiten

SERIS Consulting helpt u testen hoe effectief de beveiliging van uw bedrijf is. Daarnaast verzorgen we security en safety oefeningen om de veiligheidsvaardigheden van u en uw medewerkers aan te scherpen. Dit doen we in samenwerking met autoriteiten als politie, douane en andere ketenpartners.

Testen of trainen?

Benieuwd hoe efficiënt uw beveiliging is? Of wilt u de kennis van uw medewerkers opfrissen? SERIS Consulting test de beveiliging van uw organisatie en verzorgt voor ieder bedrijf veiligheidstraining op maat. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie.