De taken van een seris-beveiliger

Als werkgever wil SERIS het werk voor haar medewerkers afwisselend maken. Als dienstverlener wil SERIS zoveel mogelijk toegevoegde waarde bieden aan haar klanten. Wij gaan daarom altijd in gesprek met onze opdrachtgevers over hoe wij de beveiliger het beste kunnen integreren in het bedrijfsproces van de opdrachtgever.

De taken van een SERIS-beveiliger kunnen veelzijdiger zijn dan veel mensen denken. We hebben daarom de belangrijkste taken van onze beveiligers op een rijtje gezet.

1. TOEZICHT HOUDEN 

De beveiligers van SERIS zijn erop getraind om toezicht te houden in gebouwen en op terreinen. Zij spreken mensen proactief aan op ongewenst gedrag om ongewenste situaties te voorkomen. Of zij zullen de nodige actie ondernemen bij ongewenste situaties als dat nodig is.

2. TOEGANGSCONTROLE 

Als organisatie wil je ongewenste gasten graag buiten de deur houden. Onze beveiligers kunnen worden ingezet om de bezoekersstroom in goede banen te leiden. Zo hebben bijvoorbeeld enkel personen toegang tot de bouwplaats die daar ook horen te zijn.

3. BEZOEKERSREGISTRATIE 

Bij grotere organisaties is een bezoekersregistratie onontbeerlijk. Onze beveiligers kunnen dit uitstekend voor u bijhouden.

4. GASTVRIJHEID 

Onze beveiligers zijn serieus in hun werk, maar met oog voor een vriendelijke ontvangst van uw gasten. De beveiliger van SERIS is het ideale visitekaartje voor uw organisatie.

5. SIGNALERING ONGEWENSTE SITUATIES 

Onze beveiligers hebben oog voor ongewenste situaties en herkennen afwijkend gedrag. Als hier sprake van is, ondernemen zij onmiddellijk actie.

6. SIGNALERING ONVEILIGE SITUATIES

SERIS-beveiligers zijn getraind om onveilige situaties te herkennen. Bijvoorbeeld zaken die belangrijk zijn bij calamiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan defecte noodverlichting en geblokkeerde nooduitgangen.

7. HET UITVOEREN VAN CONTROLES 

Onze beveiligers kunnen controles uitvoeren op vaste of variabele tijdstippen. Zo zorgen zij voor extra continuïteit bij uw kritische bedrijfsprocessen.

8. HET OPENEN OF AFSLUITEN VAN GEBOUWEN 

De beveiliger van SERIS kan ook zorgen voor het openen en sluiten van uw bedrijfsgebouwen en terreinen. Een verantwoordelijkheid die de beveiliger prima kan overnemen van uw eigen medewerker. Dit voorkomt de kans dat het afsluiten wordt vergeten of niet volgens afspraak wordt uitgevoerd.

9. OPROEPEN VAN VERSTERKING

Een SERIS-beveiliger is getraind om momenten te herkennen wanneer er geëscaleerd moet worden. De beveiliger weet precies wie er intern of extern gewaarschuwd moet worden en wanneer.

10. INCIDENTENRAPPORTAGE 

De beveiliger kan incidenten bijhouden en deze rapporteren. Op basis van deze rapportages kunt u trends signaleren en daar actie op ondernemen. SERIS kan u daarbij adviseren.

11. EHBO- EN BHV- TAKEN  

De beveiligers van SERIS zijn bij veel opdrachtgevers onderdeel van de EHBO en BHV-organisatie. Werkzaamheden die gerelateerd zijn aan EHBO en BHV zijn prima te combineren met de andere beveiligingswerkzaamheden. Door beveiligers onderdeel te maken van uw BHV-organisatie, verbetert u de continuïteit ervan.

12. LOGISTIEKE AFHANDELING VOERTUIGSTROMEN 

Onze beveiliger kan ook een rol spelen in het logistieke proces bij de opdrachtgever. Bijvoorbeeld het in- en uitschrijven van voertuigen en vracht en dirigeren van voertuigen naar de juiste locatie.

Vragen?

Benieuwd naar wat onze beveiligers concreet voor uw organisatie kunnen betekenen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 Per telefoon: 088-7374700

 Per email: info@seris.nl

 Via ons contactformulier: https://seris.nl/nl/contact