Verantwoord en toekomstgericht meerwaarde creëren

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor SERIS meer dan alleen rekening houden met het milieu. Het gaat ons om het vinden en het behouden van een gezonde en structurele balans tussen de mensen, onze planeet en een gezonde winstgevendheid. Het duurzaamheidsbeleid van SERIS is gebaseerd op de tien principes van de Global Compact van de Verenigde Naties betreffende het respect van mensenrechten, milieubescherming en de strijd tegen corruptie.

Onze duurzaamheidsstrategie

Onze duurzaamheidstrategie is uitgewerkt op de onderstaande beleidsterreinen en ter borging opgenomen in ons milieu- en duurzaamheidshandboek.

 • Goed bestuur
 • Mensenrechten
 • Arbeidsomstandigheden
 • Milieu
 • Eerlijk zaken doen
 • Consumentenbelangen
 • Social Return on Investment
 • Maatschappelijke betrokkenheid

People, Planet en Profit

People: terugkerende kernbegrippen bij SERIS zijn veiligheid en welzijn. Elke medewerker van SERIS is correct uitgerust om de toevertrouwde taak naar behoren te vervullen. Elke collega is adequaat opgeleid en gebriefd. We stimuleren onze medewerkers om gezond te leven en gebruik te maken van de fiets en het openbaar vervoer.

Planet: we willen onze impact op het milieu tot een minimum beperken. Wij zetten zuinige voertuigen in en gaan volledig over naar elektrische auto’s. We scheiden ons afval en gebruiken recyclebaar materiaal. Openbaar vervoer heeft voorrang. Voor een internationale vergadering geven we de voorkeur aan een videoconferentie.

Profit: de SERIS-groep is ook vanuit een financieel oogpunt kerngezond. Het staat ons toe om te investeren in onze mensen en de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij behouden de regie, het overzicht en meten voortdurend de resultaten van onze activiteiten. De SERIS-groep is niet beursgenoteerd en is niet afhankelijk van externe aandeelhouders.

CO2-presatieladder

SERIS streeft actief naar het minimaliseren van haar milieu-impact en het beschermen van het milieu. Hierbij  betrekken we onze medewerkers, leveranciers, onderaannemers en opdrachtgevers. Onze ambitie is om uiterlijk in 2030 CO2-neutraal te opereren. Als bewijs van ons streven zijn we reeds enkele jaren ISO 14001 gecertificeerd en voldoen we sinds 2023 aan de CO2-prestatieladder-eisen trede 3.

Ons Integraal Management Systeem beslaat de volgende elementen:

 • inzicht – het nauwkeurig bepalen van onze energiestromen en de bijbehorende CO2-footprint
 • reductie – het vaststellen van ambitieuze doelen voor CO2-reductie
 • transparantie – het consequent communiceren van ons CO2-beleid
 • participatie – het deelnemen aan initiatieven in de sector of keten om Co2-emissie te reduceren.

In ons plan voor CO2 reductie gaan we specifieker in op onze CO2-reductiedoelstellingen en de concrete stappen die we zullen nemen om deze doelstellingen te realiseren. Onze reductiemaatregelen concentreren zich met name op de volgende gebieden: recycling, energiebeheer, producten en diensten, inkoop en vervoer.

We zijn vastbesloten om onze inspanningen op al deze terreinen voort te zetten en ons CO2-beleid effectief te implementeren, met als uiteindelijk doel een duurzame en CO2-neutrale bedrijfsvoering te bereiken. Het beleid, de belangrijkste activiteiten en de resultaten zijn vastgelegd in de externe rapportage CO2-prestatieladder.

Proactieve partner