Cybersecuritybeeld nederland 2021

Het cybersecuritybeeld Nederland 2021 (CSBN 2021) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) laat er geen onduidelijkheid over bestaan; cybercrime en met name ransomware is een bedreiging voor de nationale veiligheid. Vele bedrijven, organisaties en overheidsdiensten in binnen- en buitenland zijn al getroffen en de gevolgen zijn pas te begrijpen als je het hebt meegemaakt. Om een beeld te schetsen: de schade veroorzaakt door cybercriminaliteit loopt wereldwijd in de biljoenen (1 biljoen is 1000 miljard, een 1 met 12 nullen, dus een miljoen keer een miljoen), en er zijn zat bedrijven die een geslaagde ransomware aanval niet te boven zijn gekomen.

Training cyberhygiëne

Keer op keer blijkt de zwakste schakel in de verdediging tegen cybercriminaliteit de mens te zijn. Dit is dan ook de reden dat ongeveer 90% van alle cyberaanvallen in eerste instantie zijn gericht op de mens. Dit maakt de mens tevens tot de belangrijkste verdedigingslinie van elke organisatie. Vanuit deze gedacht heeft SERIS de training cyberhygiëne ontwikkeld die de gebruiker op een leuke en informatieve manier betrekt bij het onderwerp.

Het doel van deze training is de gebruiker te wapenen met voldoende kennis om te begrijpen waar de zwakke plekken zitten, hoe aanvallers daar gebruik van proberen te maken en wat gedaan kan worden om te voorkomen dat een cyberaanval slaagt. Hiermee wordt niet alleen de  cyberweerbaarheid (cyber resilience) van de gebruiker maar ook die van de organisatie vergroot.

De cursus kan afgestemd worden op de specifieke eisen van de opdrachtgever. Wel zijn er meerdere kernelementen die per se behandeld worden, want onthoud: wij moeten alles goed doen om het te voorkomen, maar de crimineel hoeft maar één ding goed te doen om bij jou binnen te komen. Elke deelnemer ontvangt na afloop een certificaat van deelname. Daarnaast ontvangt elke deelnemer ook het trainingshandboek, wat tevens een uitgebreid naslagwerk is. Dit vertelt niet alleen over de do’s‑and-don’ts, maar presenteert cybersecurity in een historische context en illustreert het onderwerp met vele voorbeelden van waar en hoe het is het verleden fout is gegaan. Zo worden de grote aanvallen die hebben plaatsgevonden behandeld, aanvalsmechanismen zoals virussen, wormen, ratten en bots en worden de gevolgen van geslaagde aanvallen belicht. De gebruikte technische termen hoeven de deelnemer niet af te schrikken, want alles wordt op een heldere en bovenal leuke manier uitgelegd.

Vragen?

Vragen over de training cyberhygiëne? Neem geheel vrijblijvend contact op met Fred Byrman:

 Per telefoon: 088-7374700

 Per email