Continuïteit seris

CONTINUÏTEIT VAN KWALITEIT 

Bij ieder offertetraject is kwaliteit een belangrijke punt. Elke Opdrachtgever wenst immers gedegen kwaliteit en zogenoemd ‘waar voor zijn geld’. In een gedegen offertetraject -eventueel door middel van een Europese aanbestedingsprocedure- wordt de kwaliteit vooraf duidelijk besproken waarbij de verwachting een belangrijke rol speelt. Als de verwachting namelijk niet realistisch is, wordt het voor SERIS onmogelijk om de opdrachtgever tevreden te stellen. De verwachting mag ook weer niet te laag zijn want SERIS wil graag een juiste en kwalitatieve dienstverlening leveren.

BEOORDELEN VAN KWALITEIT 

Het beoordelen van de kwaliteit kan op verschillende manieren geschieden. Zo voert SERIS zelf klanttevredenheidsonderzoeken uit bij haar opdrachtgevers. Maar ook zien we dat opdrachtgevers bij haar interne klanten onderzoeken uitvoert. In alle gevallen is het zo dat de uitkomsten geanalyseerd worden en er gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke beoordeling. Een tevreden opdrachtgever is waar SERIS het allemaal voor doet!

TEVREDENHEID MEDEWERKER 

Vaak onderschat maar daardoor juist het benoemen meer dan waard. Een tevreden medewerker zorgt voor een tevreden opdrachtgever. Maar hoe zorgt SERIS dat de medewerker tevreden is?

 Wij zorgen ervoor dat het salaris op tijd wordt betaald en kloppend is.

 Dat er volgens de CAO Particuliere Beveiliging wordt gepland.

 Dat vakanties bij voorkeur altijd gehonoreerd kunnen worden.

 Dat de uniformen van goede kwaliteit zijn en op maat zijn gemaakt.

 Dat vervanging van uniformstukken snel georganiseerd en uitgeleverd wordt.

Maar, de rol van de opdrachtgever is zeker ook niet te onderschatten. Vanuit onze medewerker tevredenheidsonderzoeken is gebleken dat een fijne werkplek als belangrijk wordt ervaren. Het is van belang dat een medewerker een meerwaarde heeft voor de opdrachtgever. Op deze wijze voelt hij/zij zich belangrijk en betrokken. Daarnaast is een goede werkplek en respect vanuit de gebruikers van de locatie van belang. Waar het kan, wordt een beveiliger ook graag betrokken bij zaken die binnen zijn/ haar kennis, kunde en interesses passen.

CONTINUÏTEIT VAN AFSPRAKEN 

SERIS werkt met een volledig gedigitaliseerd proces om ervoor te zorgen dat de medewerkers die worden ingezet altijd voldoen aan de gemaakte afspraken. Zo zijn ze zonder uitzondering altijd volledig opgeleid en zijn eventuele herhalingen tijdig ingepland of uitgevoerd. Ook zijn onze medewerkers altijd volledig ingewerkt. Door middel van een periodieke Parate Kennis Toets is dit ook gecontroleerd en getoetst.

Indien door onze opdrachtgever gewenst leggen wij onze afspraken duidelijk en meetbaar vast in een Service Level Agreement (SLA).

CONTINUÏTEIT VAN CAPACITEIT 

SERIS werkt al enige jaren met een volledig geautomatiseerde capaciteitsberekening. Binnen deze berekening worden de specifieke gegevens van de opdracht ingevoerd. Denk daarbij aan:

 De tijden van de dienst(en)

 De dagen van de dienst(en)

 Specifieke opleidingseisen

Ook wordt er een inschatting gemaakt van extra diensten die uitgevraagd kunnen worden. Hierbij wordt rekening gehouden met historische uitvragen en calamiteiten. Daarna worden de medewerkers die ingezet gaan worden hieraan toegevoegd. Op basis van de Arbeidstijdenwet, CAO Particuliere Beveiliging, wensen van de medewerkers en hun gewenste uren wordt een berekening gemaakt over het aantal medewerkers wat ingewerkt dient te worden en inzetbaar moet zijn.

IMPRODUCTIVITEIT 

Juist bij de capaciteitsberekening houden wij rekening met de improductieve uren. Improductieve uren zijn uren die medewerkers niet werken. Denk hierbij aan:

 Inwerken

 Vakantie

 Verlof

 Verzuim

 Arbeidsongeschikt

De uren zijn waar dat kan op basis van daadwerkelijke cijfers maar soms ook gemiddelde cijfers die wel gebaseerd zijn op de jarenlange ervaring van SERIS.

EINDRESULTAAT 

Door alle eerder benoemde acties zorgt SERIS ervoor dat de afspraken uit haar contracten worden nageleefd. De opdrachtgever is tevreden doordat er kwaliteit wordt geleverd en ook zijn stakeholders tevreden zijn. Tevens zijn de medewerkers op de juiste manier opgeleid en is er altijd voldoende capaciteit beschikbaar om de continuïteit te waarborgen. Daarnaast is de ingezette beveiliger ook nog eens tevreden omdat hij een opdracht uitvoert waar hij/zij een meerwaarde heeft en serieus wordt genomen!

Vragen?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening en op welke wijze wij de continuïteit bij uw organisatie waarborgen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 Per telefoon: 088-7374700

 Per email