De hedendaagse beveiliger

De ontwikkelingen in de beveiligingsbranche volgen elkaar snel op. Waar vroeger de beveiliger enkel en alleen als beveiliger functioneerde, is hier vandaag de dag veelal geen sprake meer van. De hedendaagse beveiliger is breder opgeleid en sterk gemotiveerd om meer taken te doen dan alleen het standaard beveiligingswerk. Deze ontwikkeling wordt enerzijds gedreven door de voortdurende zoektocht van organisaties om zo efficiënt mogelijk met de betaalde uren van een beveiliger om te gaan. Anderzijds zijn andere werkzaamheden voor beveiligers een welkome afwisseling op het reguliere beveiligingswerk en maakt dit de functie voor sommigen interessanter. In de huidige arbeidsmarkt een belangrijk argument.

We gaan hier kort in op de (kern)taken van de beveiliger, de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot aanvullende werkzaamheden en hoe SERIS hier mee om gaat.

KERNTAAK

Ondanks dat de beveiliger meer kan dan beveiligen, blijft dit natuurlijk wel de belangrijkste taak waarvoor hij of zij wordt ingezet. De taken die de beveiliger naast deze kerntaak kan uitvoeren, moeten daar dus wel goed bij aansluiten. Een belangrijke afweging die bij deze beoordeling gemaakt moet worden is het antwoord op de vraag: kan de beveiliger zijn taak direct beëindigen zodra de inzet ten behoeve van de kerntaak is vereist? Als het antwoord daarop “ja” is, dan staat niks het in de weg om de mogelijkheden te onderzoeken, de aanvullende taken te bepalen en dit aansluitend te implementeren.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Op kantoorlocaties is de beveiliger van nu vooral actief met pro-actief beveiligen. Dit betekent dat een groot deel van de kerntaken vooraf al bedacht is  en goed is ingeregeld. Dit kan o.a. door uitgekiende procedures of door de inzet van technologie. Daardoor is de beveiliger minder gebonden aan de vaste werkplek en ontstaat de mogelijkheid om de werkplek te verlaten om bezoekers te verwelkomen en/of iets voor de gasten te regelen. Ook is het geen enkel probleem om op b.v. logistieke locaties inkomende en uitgaande vrachtwagens af te handelen. Of wat te denken van een beveiliger die ook (technische) facilitaire zaken afhandelt in een winkelcentrum? Stel je de mogelijkheden eens voor van een beveiliger die én goed is in beveiligen én daarnaast ook nog eens gastvrij, pro-actief, dienstverlenend, administratief en technisch goed onderlegd is?

HOE ZIJN DE MOGELIJKHEDEN TOT STAND GEKOMEN?

De ervaring leert ons dat veranderingen over het algemeen veelal gezamenlijk tot stand komen. Juist wij als dienstverlener begrijpen en beseffen dat positieve veranderingen gezond zijn. Niet alleen voor onze opdrachtgevers die daarmee meer waar voor hun geld krijgen. Maar juist ook voor onze beveiligers die daarmee een baan krijgen die voor hun meer waarde en uitdaging heeft. Daarnaast vraagt een verandering en uitbreiding van het takenpakket ook om de nodige scholing. In het kader van duurzame inzetbaarheid is dit voor zowel de klant als voor de medewerker een groot pluspunt.

DE VISIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE VAN SERIS

Dan even terug naar de visie vanuit SERIS. De reden waarom wij continu met onze opdrachtgevers in gesprek willen blijven, is omdat wij voortdurend van toegevoegde waarde willen zijn. We willen onze opdrachtgevers positief verrassen en daadwerkelijk sublieme dienstverlening leveren. Dienstverlening die niet alleen zichtbaar is gedurende de uren dat onze gastvrije en capabele beveiliger ter plaatse is. Maar ook dienstverlening waarbij er echt wordt meegedacht en er continu aandacht is voor verbetering. Onze ervaring is dat dit zeer tevreden opdrachtgevers oplevert, die langdurig met ons blijven samenwerken. Daarnaast zorgt dit voor tevreden medewerkers die zich blijven ontwikkelen en ook langdurig voor ons werkzaam blijven.

Op deze manier is SERIS een toegevoegde waarde leverend verzamelpunt, waar tevreden opdrachtgevers en tevreden medewerkers elkaar vinden. We gaan graag het gesprek aan om het voortouw te nemen in het onderzoeken van de aanvullende mogelijkheden binnen jouw organisatie. Vanzelfsprekend zullen we de nieuwe taken daarna met onze medewerkers met plezier invullen!