Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap is een actueel onderwerp waaraan veel werkgevers zich committeren. Zeker in de huidige arbeidsmarkt is het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden en de daarbij behorende opleidingen een basisvoorwaarde om de juiste medewerkers te werven en te behouden. Naast dat SERIS goed werkgeverschap zelf hoog in het vaandel heeft staan, leveren we ook nog een bijdrage aan de opleiding van medewerkers van andere aanbieders van beveiligingsdiensten. Dit doen we door een jarenlange samenwerking met een aantal opleidingsinstituten voor functies in de havens.

Samenwerken schept een verplichting. Partijen moeten op elkaar kunnen rekenen. Niet alleen dat; partijen mogen ook van elkaar verwachten dat er wederzijds mee gedacht wordt. “Samen sterk” gaat niet alleen om ‘zijn’, maar ook om ‘blijven’. Dit is dan ook de manier waarop SERIS denkt over samenwerken en dit heeft er zeker aan bijgedragen dat de samenwerking met STC Training & Consultancy al 8 jaar duurt. Ondertussen heeft de samenwerking met SERIS op het gebied van trainingen en opleidingen zich via het STC verder uitgebreid naar Portilog in Antwerpen en naar de NOVA Maritiem Academie Holland.

STC TRAINING & CONSULTANCY 

STC Training & Consultancy is onderdeel van de STC Group en heeft haar hoofdvestiging in Rotterdam. STC Group is een Nederlandse kennis- en onderwijsinstelling op het gebied van scheepvaart, havens, transport, logistiek en havengebonden olie- en chemieactiviteiten. De groep heeft wereldwijd een aantal scholen en opleidingscentra voor de transportsector. Het Scheepvaart en Transport College is in 1990 voortgekomen uit een fusie tussen een aantal havenvakscholen en werden onderdeel van het Scheepvaart en Transport College.

PORTILOG

Portilog is met haar activiteiten in onder andere de haven van Antwerpen enigszins vergelijkbaar met STC Training & Consultancy. Portilog in Antwerpen werd in 1950 opgericht door de Antwerpse Scheepvaartvereniging, de Vereniging van Expediteurs Antwerpen en de Algemene Vereniging van Maritieme bedienden. Haar doel was: ‘de beroepsscholing van het personeel der Antwerpse scheepvaart- en expeditiebedrijven te bevorderen in hoofdzaak door het inrichten van leergangen en het geven van voordrachten’. Vandaag is Portilog een vormingscentrum met zowel lang- als kortlopende opleidingen en gespecialiseerde cursussen voor zowel beginnende als meer ervaren medewerkers. SERIS mag door het verzorgen van de opleiding PFSO een bijdrage leveren aan verschillende opleidingen zoals: opleidingen op het gebied van Douane, Fiscaliteit en wetgeving, Gevaarlijke lading, Logistiek en havenbeveiliging.

NOVA MARITIEM ACADAMIE HOLLAND 

De NOVA Maritieme Academie Holland in IJmuiden verzorgt cursussen en trainingen voor de maritieme sector. Te denken valt dan aan scheepsmanagement, maritiem officier, vervoer gevaarlijke stoffen, Marcom A, maritieme beveiliging en PFSO, de opleiding waaraan wij ook hier een bijdrage mogen leveren. Het maritiem college IJmuiden maakt onderdeel uit van de Maritieme Academie Holland, hét samenwerkingsverband van maritieme opleidingen. De meeste van de samenwerkende partijen kunnen ieder afzonderlijk ook bogen op een rijke historie, vaak geworteld in de lokale belangen van de scheepvaart- en havenindustrie.

Onze ervaring

SERIS heeft in zowel Nederland als België een rijke historie op het vlak van havenbeveiliging. In beide landen zijn bedrijven die hun geschiedenis kunnen terugvoeren tot begin vorige eeuw, in SERIS opgegaan. Daarnaast is SERIS het resultaat van de kennis en kunde van haar medewerkers, die elke dag klaar staan voor onze relaties en uiteindelijk het ‘product’ maken. Een grote groep medewerkers heeft veel ervaring in de havens. Daarnaast biedt SERIS Consultancy advies op het gebied van havenbeveiliging, stellen we risicoanalyses op en schrijven we beveiligingsplannen voor locaties variërend van kleine havenlocaties tot BRZO- en containerbedrijven. Al deze ervaring en kennis en kunde is input voor onze trainingen en opleidingen.

Kortom: als u ergens langs de Noordzee opgeleid wordt als PFSO of Havenbeveiliger, dan is de kans groot dat dit gebeurt door een SERIS docent. SERIS is er trots op met dergelijke professionele partijen samen te mogen werken. Door onze consultancy op het gebied van havenbeveiliging zijn zowel de met ons samenwerkende partijen als onze klanten ervan verzekerd dat de kennis zoals in de trainingen en opleiding wordt gedeeld, altijd up-to-date is.