Samenwerking FBNR – SERIS

Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (FBNR) speelt een essentiële rol in het ondersteunen van kwetsbare Rotterdammers die in financiële noodsituaties verkeren. Het is dan ook met groot genoegen dat SERIS aankondigt dit waardevolle initiatief de komende twee jaar financieel te ondersteunen. Deze jaarlijkse gift past uitstekend binnen het MVO-beleid van SERIS, waarin wij ons o.a. richten op het realiseren van positieve maatschappelijke impact.

Door de samenwerking met FBNR draagt SERIS bij aan het verminderen van armoede in Rotterdam en het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen die dit het hardst nodig hebben. Samen kunnen we een verschil maken in de strijd tegen armoede en sociale ongelijkheid in Rotterdam. Daarnaast  laten  we zien dat SERIS haar verantwoordelijkheid neemt om de lokale gemeenschap te ondersteunen.

Over het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Bijna 55.000 Rotterdamse huishoudens leven in armoede en daardoor treft het 1 op de 5 kinderen. Dat is 19% van alle Rotterdamse huishoudens, 2 keer zoveel als in heel Nederland! Armoede zorgt voor stress en gaat vaak samen met sociaal isolement en een slechte gezondheid. Bij ingrijpende gebeurtenissen of een financiële tegenvaller gaat het dan vaak mis en komen mensen in de problemen. Dan is het fijn als er direct hulp geboden kan worden!

Al 16 jaar lang zet het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (FBNR) zich in voor Rotterdammers die in een financiële noodsituatie terechtkomen. Met een eenmalige gift lost FBNR de acute problemen van deze mensen op én zorgt voor perspectief in de situatie. FBNR zorgt ervoor dat:

 • een kind kan slapen in een eigen bed, waardoor zijn schoolprestaties vooruitgaan
 • een moeder van heftige kiespijn wordt afgeholpen, waardoor ze de zorg voor haar kinderen beter aankan
 • een ouder echtpaar in een warm huis woont, omdat de afsluiting van energie wordt voorkomen
 • een jongere in een jeugdinstelling zijn of haar opleiding kan afmaken
 • een gezin met vier kinderen weer kan wassen, omdat de kapotte wasmachine is vervangen.

Bij het beoordelen van aanvragen hanteert het FBNR de onderstaande uitgangspunten.

 • Urgent: het Fonds richt zich op urgente noodsituaties waarin snel handelend opgetreden moet worden.
 • Basisbehoeften: het Fonds richt zich op het oplossen van probleemsituaties waar de beschikbaarheid van basisbehoeften in het geding is.
 • Niet structureel: het Fonds geeft nooit structurele financiële ondersteuning, het gaat altijd om een eenmalige gift voor een specifiek doel.
 • Rotterdammers: een hulpverlener kan alleen een aanvraag doen voor mensen die in Rotterdam wonen.
 • Geen andere mogelijkheden: alle andere mogelijkheden om de financiële noodsituatie op te lossen (door de persoon zelf, wettelijke of gemeentelijke regelingen) bieden geen of geen tijdige oplossing.
 • Hulpverlener vraagt aan: Rotterdammers kunnen niet zelf een aanvraag bij het Fonds doen, dat gaat altijd via een hulpverlener.
 • Duurzaam perspectief: De hulpverlener moet duidelijk maken op welke manier een gift van het Fonds bijdraagt aan duurzame verbetering van de situatie.