Wat is mobiele surveillance?

Mobiele surveillance is het uitvoeren van -grotendeels structureel- werk zoals openingsrondes, brand-/ en sluitrondes en controlerondes. De werkzaamheden zijn erop gericht om potentiële veiligheidsrisico’s te identificeren, preventieve maatregelen te nemen en onregelmatigheden te rapporteren. In de praktijk betekent dat een mobiele surveillant zorgt voor een goed gesloten, geopend en in ieder geval een veilige locatie.

De mobiele surveillance werkzaamheden worden uitgevoerd door een gediplomeerde beveiliger in een herkenbare surveillancewagen. De surveillant staat 24/7 in verbinding met een Particuliere Alarm Centrale zodat adequaat gereageerd kan worden in geval van calamiteiten.

Zeven redenen voor mobiele surveillance

  1. Een zorgeloze start van de dag

Uw locatie wordt door een surveillant van SERIS Security op de afgesproken tijd geopend conform uw instructie. Daarbij wordt uw alarmsysteem uitgeschakeld, gecontroleerd dat het veilig is, verlichting- en apparatuur ingeschakeld en deuren geopend.

  1. Veiligheid is gegarandeerd

U hoeft zich geen zorgen te maken over de (brand)veiligheid van uw locatie. De surveillant van SERIS Security zorgt door middel van een brand-/sluitronde dat uw locatie goed en veilig wordt afgesloten en dat niemand meer in het pand aanwezig is. De zonwering wordt omhoog gehaald, lamellen gesloten en er wordt toezicht gehouden op de clean desk procedures. Daarnaast wordt uw alarmsysteem ingeschakeld.

  1. Preventieve werking

De surveillant van SERIS Security voert een controleronde uit volgens instructie. Dit kan zowel extern als intern zijn. Daarbij wordt gelet op de (brand)veiligheid en verdachte situaties. De herkenbare aanwezigheid van onze surveillanten heeft een duidelijke preventieve werking zodat onbevoegden aan uw pand voorbij gaan. Bij het aantreffen van bijzonderheden neemt de surveillant adequaat actie.

  1. De bedrijfcontinuïteit is gewaarborgd

Mobiele surveillance speelt een cruciale rol bij het beperken van schade na inbraak, calamiteiten zoals waterschade, stormschade en brand. Door middel van regelmatige patrouilles en een snelle reactie op noodsituaties, nemen onze mobiele surveillanten onmiddellijk de juiste maatregelen om de situatie onder controle te krijgen. Dit vermindert niet alleen de kans op verdere schade, maar stelt de organisatie ook in staat om haar primaire processen voort te zetten zonder onnodige onderbrekingen. Hierdoor wordt de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd en de financiële gevolgen van de calamiteit tot een minimum beperkt.

  1. Code van alarmsysteem wordt overbodig

Vooral in combinatie met alarmopvolging is er geen reden meer om codes van het alarmsysteem te geven aan uw eigen medewerkers. De surveillant van SERIS Security komt in alle gevallen ter plaatse om die werkzaamheden op zich te nemen. 24 uur per dag en 7 dagen per week.

  1. Creëren van flexibiliteit

Of het nu gaat om het openen van uw locatie op extra werkdagen of het verwachten van overwerk, u hoeft geen rekening meer te houden met het beschikbaar stellen van sleutels aan medewerkers. U geeft simpelweg aan SERIS Security door wanneer de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, en u bent verzekerd dat uw locatie altijd op de juiste tijd wordt geopend en/of gesloten.

  1. Collectieve aanpak, financiële voordelen

Op bedrijverterreinen en woonwijken verzorgt SERIS Security ook collectieve beveiliging. In deze situatie wordt preventief toezicht gehouden vanaf de openbare weg en betreedbare terreinen. Veelal betreft dit een publiek-private samenwerking, waarin het bedrijfsleven, de gemeente, de politie en SERIS Security een belangrijke rol spelen. De dienstverlening kan naar wens worden aangevuld met onder andere brand-/ en sluitrondes en alarmopvolging. De kosten van de beveiliging wordt verdeeld over de deelnemers van het collectief waardoor deze vorm van dienstverlening financieel aantrekkelijk is.