Core Values

Core Values

Onze Core Values weerspiegelen onze geschiedenis, onze identiteit en onze ambities. Net als gisteren belichamen ze onze bedrijfscultuur en komen ze tot uiting in de dagelijkse acties van al onze medewerkers. Ze structureren onze professionele aanpak en geven vorm aan onze relaties met al onze stakeholders.

Respect, delen, dynamiek & discipline : dit zijn de fundamentele waarden waarop onze gemeenschappelijke cultuur is gebaseerd, in alle landen waar we actief zijn.

Respect

Respect, delen, discipline en dynamiek: dit zijn de fundamentele waarden die we altijd in ons achterhoofd dragen. Bij de beveiligingstaken die we uitvoeren, bij de facilitaire diensten die we leveren, bij de trainingen die we geven en de bedrijven die we adviseren. Niet alleen respect voor mensen, maar ook voor wet- en regelgeving waarmee we te maken hebben. Want beveiligingsbedrijven mogen niet alles. De oplossingen die wij bieden voldoen aan alle wettelijke bepalingen en zijn ISO-gecertificeerd. Ook zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Veiligheidsbranche, beschikken wij over het Keurmerk Beveiliging en ondernemen wij maatschappelijk verantwoord en duurzaam.

Delen

SERIS is en wil de meest vooruitstrevende en innoverende beveiligingsorganisatieorganisatie blijven. Dat vraagt om het delen van kennis en informatie. En natuurlijk een echte ploeggeest, want de beste resultaten ontstaan in teamverband. Daarom ondersteunen wij onze medewerkers waar mogelijk. Bijvoorbeeld met een luisterend oor als dat nodig is, een eerlijke werkverdeling en een moderne toerusting waarmee zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Dat zorgt voor motivatie, werkplezier en optimale inzet.

Dynamiek

Geen werkdag is hetzelfde bij SERIS. Met het nodige aanpassingsvermogen zorgen wij dat bedrijven altijd kunnen rekenen op beveiliging en services van het allerhoogste niveau. Daarvoor moeten we lef tonen en soms onszelf overstijgen. Maar alleen door permanent te werken aan vooruitgang binnen de logistiek- en veiligheidsbranche, kunnen wij de maatschappij veiliger maken. En dat is tenslotte waarvoor we het allemaal doen.

Discipline

Beveiligers moeten soms in een split second beslissingen nemen. Dat kan alleen als de regels en wettelijke kaders waarbinnen zij werken, bekend zijn. SERIS besteed daarom veel aandacht aan scholing en training op het gebied van communicatieve vaardigheden.

Ook zorgen we als bedrijf dat we onze zaakjes op orde hebben. Een financieel gezonde organisatie maakt dat wij kunnen investeren in onze mensen en de kwaliteit van dienstverlening. en meten voortdurend de resultaten van onze activiteiten. Maandelijks rapporteren wij en leggen verantwoording af over de door ons behaalde resultaten. SERIS is niet beursgenoteerd en daardoor niet afhankelijk van (externe) aandeelhouders. Wij zijn in control. U ook?