MVO

Verantwoord en toekomstgericht meerwaarde creëren

Maatschappelijk verantwoord (duurzaam) ondernemen betekent voor SERIS meer dan alleen rekening houden met het milieu. Het gaat ons om het vinden en behouden van een gezonde en structurele balans tussen sociaaleconomische ontwikkeling (People), de natuurlijke omgeving (Planet) en maatschappelijk welzijn (Profit).

Onze duurzaamheidstrategie is uitgewerkt op  de onderstaande beleidsterreinen en ter borging opgenomen in ons milieu- en duurzaamheidshandboek.

  • Goed bestuur
  • Mensenrechten
  • Arbeidsomstandigheden
  • Milieu
  • Eerlijk zaken doen
  • Consumentenbelangen
  • Social Return on Investment
  • Maatschappelijke betrokkenheid

People

terugkerende kernbegrippen zijn veiligheid en welzijn. Elke werknemer van SERIS is correct uitgerust om de hem toevertrouwde taak naar behoren te vervullen. Elke collega is adequaat opgeleid en gebriefd. Elke medewerker stimuleren we om gezond te leven en gebruik te maken van fiets en openbaar vervoer.

Planet

We willen onze impact op het milieu tot een minimum beperken. Wij zetten zuinige voertuigen in en stimuleren dito lease-auto’s. We scheiden ons afval en gebruiken recyclebaar materiaal. Openbaar vervoer heeft voorrang. Voor een internationale vergadering geven we de voorkeur aan een videoconferentie.

Profit

De SERIS-groep is ook vanuit financieel oogpunt kerngezond. Dat staat ons toe om te investeren in onze mensen en de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij behouden de regie en het overzicht en meten voortdurend de resultaten                van onze activiteiten.

Maandelijks rapporteren de managers aan de CEO. Jaarlijks stellen we een prognose op. De SERIS-groep is niet beursgenoteerd en is niet afhankelijk van externe aandeelhouders.