Overheid

Beveiliging overheid

Hangjongeren, verkeerd geparkeerde auto’s, vandalisme: gemeenten worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Door een toezichthouder, BOA of beveiliger in te zetten, kan de veiligheid op straat gewaarborgd worden. Naast lokale overheden, lopen kantoren van de rijksoverheid veiligheidsrisico’s. Zo hebben instellingen als het UWV en de Belastingdienst geregeld te maken met diefstal, fraude en agressie. Ook hier is goede beveiliging daarom essentieel. 

Optimaal veiligheidsgevoel

Bij SERIS beschikken we over de mensen en middelen om de orde te handhaven. Op straat, maar ook in overheidskantoren. Hierbij wordt gastvrijheid nooit uit het oog verloren. Mensen moeten zich immers prettig voelen in hun woonwijk of in een rijksoverheidsgebouw. Security awareness speelt een belangrijke rol in onze beveiligingsstrategie. Door het beveiligingsbewustzijn van medewerkers te vergroten, kunnen veiligheidsrisico’s beter beheerst worden. Zo zorgen we samen voor een veilige omgeving.

Van camerabeveiliging tot hospitality

Om de veiligheidsrisico’s te minimaliseren in woonwijken en overheidskantoren, biedt SERIS beveiligingsoplossingen van de bovenste plank. Vaak een combinatie van mensen en techniek, en altijd afgestemd op uw specifieke situatie. Voor de beveiliging van lokale en rijksoverheid biedt SERIS de volgende oplossingen :

Camerabewaking

SERIS beschikt over de modernste camera’s. Hiermee kunnen we elke vierkante meter van een instelling, woonwijk of binnenstad registreren. De medewerkers in onze meldkamer houden de camerabeelden nauwlettend in de gaten en ondernemen direct actie bij onregelmatigheden.

Bike patrol

Surveilleren op de fiets brengt veel voordelen met zich mee. De beveiligers zijn makkelijk aanspreekbaar, snel ter plaatse en kunnen op plekken komen die met de auto lastig te bereiken zijn. Onze bikers signaleren probleemsituaties en handhaven de orde.

Hospitality

Beveiligers, receptionistes, huismeesters en bodes dragen stuk voor stuk bij aan een veilige en fijne omgeving. Bezoekers voelen zich welkom en ook medewerkers stellen een ‘vertrouwd gezicht’ op prijs. Bovendien hebben servicemedewerkers een ontmoedigend effect op relschoppers. Indien er toch een calamiteit plaatsvindt, handelen de servicemedewerkers kundig en adequaat.

Wilt u meer weten over beveiliging  binnen de overheidssector door SERIS? Heeft u vragen of wilt u een advies? Onze medewerkers helpen u graag, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen.