Het opleiden en deskundig houden van medewerkers

Binnen de beveiligingsbranche is de kwaliteit van de mensen van doorslaggevend belang voor de beleving van de dienstverlening door de opdrachtgever en haar klanten. De klantervaring wordt immers bepaald door het feitelijk waarneembare gedrag van onze medewerkers. SERIS besteedt om die reden veel aandacht aan de ontwikkeling van kennis en kunde van haar beveiligers en leidinggevenden. Dit geldt vooraf bij de selectie van nieuwe beveiligers, maar zeker ook gedurende het dienstverband. Het opleiden en deskundig houden van medewerkers, die in principe voortdurend bij klanten voor een veilige werkomgeving zorgen, vraagt om een extra stap van zowel werkgever als werknemer. SERIS realiseert deze vorm van permanente educatie door de zogenaamde Toolbox-methodiek.

HET GEREEDSCHAP

Het woord ‘Toolbox’ laat zich het best vertalen als ‘gereedschapskist’. Maar op internet is ook de verklaring ‘opbergplaats voor gereedschap’ te vinden en dat moet het nu net niet zijn. In onze beleving dient een Toolbox ‘een bron van gereedschap’ te zijn. Dat gereedschap dient een directe relatie te hebben met en natuurlijk van nut te zijn voor het werk dat wij doen. Het is onder te verdelen in veiligheids- (safety) en beveiligings- (security) gereedschap en is een hulpmiddel om onze medewerkers periodiek op beide gebieden te instrueren. Voor wat betreft veiligheid komen we met de Toolboxen tegemoet aan de eisen die worden gesteld vanuit de Arbeidsomstandighedenwet en de VCA-certificering. Voor wat betreft beveiliging bieden onze Toolboxen de gelegenheid om vaktechnische kennis te delen en te verdiepen.

DE METHODE

Toolboxen worden digitaal verstuurd naar alle leidinggevenden binnen de SERIS-organisatie. Op de operationeel leidinggevenden rust de taak deze op de locaties met de medewerkers te bespreken. In november 2020 is er een Toolbox gewijd aan de Toolbox-methodiek, waarin we alle leidinggevenden er op zijn gewezen dat het succes van een Toolbox in grote mate van hen afhangt. Een leidinggevende wordt geacht de inhoud van de Toolbox te kennen. Niet alleen tekstueel, maar ook echt de inhoudelijk kennis. Het doel van een Toolbox is vooral te komen tot een dialoog van vraag en antwoord en het aanmoedigen van medewerkers de onderwerpen van de Toolbox onderling te bespreken. Het uiteindelijke resultaat van elke Toolbox is dat medewerkers over het onderwerp nadenken, dat gegeven tools en tips blijven hangen en in het werk worden toegepast.

Ieder mens is uniek en wat voor de één werkt, werkt voor de ander niet. Sommigen houden van een direct benadering en anderen van een minder directe manier, sommige vinden het prima een toolbox gezamenlijk te bespreken en anderen verkiezen de één op één methode. In alle gevallen blijkt de Toolbox methode in de praktijk een zeer toegankelijke en daarmee effectieve manier van kennis opdoen waardoor de stof goed blijft hangen. Zelfs bij degenen die denken dat het iets is waar alleen de werkgever wat aan heeft en dat het enkel wordt gedaan vanwege de Arbowet en VCA. Niets is minder waar!

DE ONDERWERPEN 

Onze Toolboxen behandelen al jaren een breed scala aan onderwerpen. Die mogelijkheid is er omdat wij per jaar veel meer Toolboxen met onze medewerkers delen dan vereist is. Er is minstens één Toolbox per maand en er zijn meerdere maanden in het jaar dat het er zelfs twee zijn. Voorbeelden van onderwerpen zijn: verzuim door werkstress, interne criminaliteit en pesten op de werkvloer. Die ‘boven-vereiste Toolboxen’ laten we zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van onze medewerkers en onze klanten. Dit doen we op basis van de input van sales medewerkers, de feedback van de operationeel leidinggevenden en soms rechtstreeks van de beveiligers zelf. Ook wordt soms door medewerkers expliciet gevraagd een specifiek onderwerp te behandelen.

HET RESULTAAT

Hoewel we weten dat de betrokkenheid van de medewerkers in de praktijk bovengemiddeld is, vinden we dit bij SERIS nog niet genoeg. Bepaalde Toolboxen die een zeer specifiek onderwerp behandelen, worden gekoppeld aan een online toets. Medewerkers kunnen het bijbehorende certificaat halen door deze toets te maken. Dit zijn geen simpele toetsen van tien of vijftien vragen, maar toetsen die  evengoed een examen genoemd kunnen worden. Alleen bij het behalen van een zeven of meer ontvangt de deelnemer het certificaat. In 2022 heeft bijvoorbeeld ongeveer 20% van onze medewerkers meegedaan aan de toetsen en zo het certificaat ‘Basiskennis gevaarlijke stoffen’ en het certificaat ‘Basiskennis cybersecurity’ weten te halen. Samengevat kunnen we stellen dat zowel de medewerkers, als wij als werkgever maar vooral de klant een voordeel hebben bij de Toolbox-methodiek. Het vergt een extra investering, maar het is het zeker waard!